GQ Super Slim Suit: The New Definition of Slim

BB_A42_019

GQ Super Slim Suit: The New Definition of Slim

ตอบสนองไลฟ์สไตล์วัยทำงานรุ่นใหม่ที่ต้องการชุดสูททำงานที่พอดีกับรูปร่าง เพื่อความคล่องตัว และช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้สง่างาม

ด้วย Super Slim Suit นิยามใหม่ของความ Slim กับการออกแบบ และตัดเย็บที่ประณีตตามแบบฉบับ GQ เพื่อความสมบูรณ์แบบของรูปร่างโดยเฉพาะ

สะท้อนความมั่นใจอย่างมีระดับได้แล้วที่เคาน์เตอร์ GQ ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และ www.gq.co.th