หากจะเอ่ยถึงกรุงปารีสซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส […]

read more

French Riviera หรือ Côte d’Azur ตั้งอยู่ที่ชายฝั่ […]

read more

ในประเทศอิตาลีมีดินแดนขนาดเล็กที่มีอาณาเขตติดกับ Tuscan […]

read more